Co úvodem?

Společnost jde ke dnu, ovšem mnohých spoluobčanů jakoby se to vůbec netýkalo.

Mnozí občané, jak tak pozoruji kolem, se mají ZATÍM ještě stále příliš dobře na to, aby je jen trochu zajímalo, co se kolem děje a co se teprve dít bude, jak mnozí odborníci (kteří se ovšem v mejnstrýmu dnes objevují jen velice zřídka) říkají už dávno a stále dokola. Aby bylo jasno, nevolám po všeobecné panice. Ta ovšem nastane relativně brzy. A to právě a především u těch, kteří jsou k dění kolem lhostejní.

Co by tedy měli občané, po mém soudu, alespoň dělat? No především se zajímat a nenechat si jen pasivně lít do hlav nesmysly fialovým mejnstrýmem. A potom podle toho volit. Spíše tedy nevolit! Tedy alespoň ne tak, jak se po nich, jako po nesveprávných ovcích chce a jak mají vštěpené, že jediné je možné! Zde jednoduchá alternativa k dnešním volbám.

Ale především neschovávat idiotsky před děním kolem hlavy do písku jak pštros. Oni se totiž i pštrosové dnes melou do hamburgerů, víte lidičky?!

To je to tak těžké pochopit, že ten prašivec Fiala a jeho podržtašky vedou tuhle společnost zcela záměrně k zániku?

Netečnost lidí kolem a jajich nezájem o veřejné dění mě děsí daleko více, než každodenní zprávy samotné! Nebude on ten základní problém, ten společenský průser, co se na nás neodkladně valí, tkvět právě a jen v onom nezájmu lidí se o to vůbec zajímat? Až na ně dojde řada, a ona postupně dojde, budou volat o pomoc tak, jako mnozí kolem nich volají dnes a jsou jimi sobecky ignorováni. Avšak ti, co volají dnes, tu už zítra nemusí být, aby jim pomohli!

-sandokan-

Chybí tu dialog! Mluvme spolu!

Obecně se lidé žalostně málo zajímají o to, jak se (opravdu) vede druhým. Tato jakási v lidech zakořeněná lhostejnost vedená sobectvím (které je pro některé dokonce ctností!) zapřičiňuje, že lidé o druhých kolem, o jejich poměrech absolutně nic nevědí. Pouze se domnívají. A jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že se ve svém úsudku rozhodně nemýlí.

A druhý nešvar – individualismus a z něj pramenící pocit nadřazenosti u těch, kdo se cítí být úspěšnějšími než ten druhý, pak dílo společenské zkázy dokoná.

Chodíme totiž k volbám, svým hlasem ve volbách ovlivňujeme další chod společnosti bez ohledu na to, co by potřebovali jiní, třeba zrovinka ti ryjící hubami v blátě!

Svoji pravdu si nenecháme vymluvit, ego nám to nedovolí. Výsledkem je naše bezohlednost k druhým vedoucí k mnohým lidským tragediím!

Téma má však ještě jednu rovinu. V ní hraje prim jakási podvědomá lenost. jsme líní si zjiš´tovat informace a přijímáme jen ty, které kdosi chce, abychom jediné měli. A z nich si pak tvoříme své názory. Ty si poté, především díky egu, které nám nedovolí připustit, že jsme se mýlili, nenecháme ničím vyvrátit.

Email [email protected] je vám k dispozici. Budu rád, když mi slušně a věcně napíšete, co si o tématu myslíte. Mnohem raději ale budu, když se budete/budeme scházet a diskutovat! Každý třeba v rámci své obce a poté zveřejní prohlášení. Najde si někdo na takovou věc čas? Nepotřebujete k tomu nic. Jen vůli něco dělat a nenad8vat jen u fejsbuku.

-sandokan-