Co úvodem?

Chybí tu dialog! Mluvme spolu!

Obecně se lidé žalostně málo zajímají o to, jak se (opravdu) vede druhým. Tato jakási v lidech zakořeněná lhostejnost vedená sobectvím (které je pro některé dokonce ctností!) zapřičiňuje, že lidé o druhých kolem, o jejich poměrech absolutně nic nevědí. Pouze se domnívají. A jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že se ve svém úsudku rozhodně nemýlí.

A druhý nešvar – individualismus a z něj pramenící pocit nadřazenosti u těch, kdo se cítí být úspěšnějšími než ten druhý, pak dílo společenské zkázy dokoná.

Chodíme totiž k volbám, svým hlasem ve volbách ovlivňujeme další chod společnosti bez ohledu na to, co by potřebovali jiní, třeba zrovinka ti ryjící hubami v blátě!

Svoji pravdu si nenecháme vymluvit, ego nám to nedovolí. Výsledkem je naše bezohlednost k druhým vedoucí k mnohým lidským tragediím!

Téma má však ještě jednu rovinu. V ní hraje prim jakási podvědomá lenost. jsme líní si zjiš´tovat informace a přijímáme jen ty, které kdosi chce, abychom jediné měli. A z nich si pak tvoříme své názory. Ty si poté, především díky egu, které nám nedovolí připustit, že jsme se mýlili, nenecháme ničím vyvrátit.

Email [email protected] je vám k dispozici. Budu rád, když mi slušně a věcně napíšete, co si o tématu myslíte. Mnohem raději ale budu, když se budete/budeme scházet a diskutovat! Každý třeba v rámci své obce a poté zveřejní prohlášení. Najde si někdo na takovou věc čas? Nepotřebujete k tomu nic. Jen vůli něco dělat a nenad8vat jen u fejsbuku.

-sandokan-